Jak przesłać zdjęcia z monitora na kartę SD za pomocą V®350 Connect?

 

Przesyłanie jest możliwe tylko, jeśli wcześniej została zainstalowana karta micro SD (maks. 32 GB).

 

Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający zatwierdzeniu. Gdy w strefie żółtej na dole ekranu pojawia się "100%" oznacza to zakończenie przesyłania.
Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający , aby wrócić do ekranu ustawień lub na przycisk odpowiadający , aby wrócić do ekranu głównego.
Wskazówka: zdjęcia nie zostają wykasowane z monitora. Aby wykasować zdjęcia, patrz „6.1.4 Zdjęcia osób odwiedzających w pamięci”.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets