Czy mogę ustawić opóźnienie otwarcia elektrozaczepu w V®350 Connect?

 

Tak, można ustawić czas aktywacji. Domyślnie jest on ustawiony na 2 sekundy, ale dostępne są również ustawienia 5 i 10 sekund.

 

Aby wybrać jedno z tych ustawień, naciśnij żółty przycisk z boku monitora, a następnie wybierz opcję "Czas aktywacji elektrozaczepu".

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets