Jak usunąć produkt RTS z V®350 Connect?

 

Istnieje możliwość usunięcia produktu lub grupy produktów.
Wskazówka: jeśli chcemy usunąć jeden produkt z grupy, należy usunąć grupę, następnie powiązać ponownie produkt lub produkty, które mają być sterowane za pomocą monitora.
Wybrać kanał, z którego produkt lub grupa produktów RTS ma być usunięta i zatwierdzić.

 

Nacisnąć przez 3 sekundy na przycisk PROG nadajnika RTS już powiązanego z produktem, który ma być usunięty.
Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby usunąć powiązanie z monitorem i przejść do następnego etapu.
Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby się cofnąć.
Sprawdzić, czy produkt lub produkty zostały usunięte.

 

Jeśli urządzenie już nie reaguje, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający zatwierdzeniu .


Jeśli urządzenie reaguje na polecenie, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający unieważnieniu , aby przejść ponownie przez poprzednie etapy.


Produkt lub grupa produktów została prawidłowo usunięta.


Produkt lub grupa produktów nie pojawia się już na ekranie głównym.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets