Jak zapamiętać grupę produktów RTS na urządzeniu V®350 Connect?

 

Istnieje możliwość dodania to tego samego kanału, w przypadku sterowania grupowego, produktów podobnych do produktów już powiązanych, na przykład drugiej rolety.
Wybrać kanał, do którego ma być dodane urządzenie RTS i zatwierdzić.

 

Nacisnąć przez 3 sekundy na przycisk PROG nadajnika RTS już powiązanego z produktem, który ma być dodany.
Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby powiązać monitor z produktem i przejść do następnego etapu

 

Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby się cofnąć.

 

Nacisnąć na przyciski dotykowe odpowiadające poleceniom 


sprawdzić zachowanie powiązanego produktu.

 

Jeśli urządzenie reaguje prawidłowo, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający zatwierdzeniu .


Jeśli urządzenie nie reaguje, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający unieważnieniu , aby przejść ponownie przez poprzednie etapy.


W przypadku naciśnięcia na , pojawia się ekran główny i na ikonie danego urządzenia lub grupy produktów wyświetla się liczba wskazująca ilość powiązanych urządzeń.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets