Jak zarządzać zdjęciami w pamięci monitora V®350 Connect?

 

Aby obejrzeć zdjęcia zapisane w pamięci, które zostały zrobione podczas nieobecności lub ręcznie, należy nacisnąć na piktogram 

Pojawi się następujący ekran:

Wskazówka: w strefie żółtej na górze, po lewej stronie, X/XX oznacza numer nowego zdjęcia oraz liczbę zdjęć, które nie zostały obejrzane. Strefa niebieska na dole, po lewej stronie, wskazuje datę i godzinę wykonania wyświetlanego zdjęcia. Wszystkie nieprzejrzane zdjęcia są otoczone żółtą ramką.

 

Z tego ekranu można:
• przejść do kolejnego zdjęcia, naciskając przycisk dotykowy odpowiadający strzałce


• Usunąć wyświetlone zdjęcie, naciskając na przycisk dotykowy odpowiadający koszowi na śmieci

Wskazówka: nacisnąć na przycisk dotykowy , aby zakończyć czynność.


• Usunąć wszystkie zdjęcia, naciskając na przycisk dotykowy odpowiadający , 

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets