Jak zapisać napęd bramy w pamięci monitora za pomocą V®350 Connect?

 

• Umieścić monitor na poziomie napędu bramy i włączyć zasilanie za pomocą zespołu zasilania sieciowego (A).
• Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający lokalizacji pierwszego urządzenia do zaprogramowania.
• Wybrać piktogram, który przedstawia produkt do zaprogramowania:

Brama skrzydłowa                       Brama przesuwna

 

• Otworzyć pokrywę napędu, aby uzyskać dostęp do układu elektronicznego.
• Nacisnąć i przytrzymać przez 2 s przycisk Power Państwa układu elektronicznego (jeśli ten przycisk nie jest dostępny, należy przejść bezpośrednio do następnego etapu). Kontrolka zapala się na obudowie układu elektronicznego.
• Umieścić monitor na tarczy modułu elektronicznego napędu (B).
Ważne: Lewa część monitora musi być umieszczona na tarczy modułu elektronicznego, aby monitor był prawidłowo wykrywany przez układ elektroniczny napędu.
• Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby powiązać monitor z produktem i przejść do następnego etapu. Kntrolka napędu zapala się, a następnie gaśnie (C).
• Nacisnąć na przyciski dotykowe odpowiadające poleceniom i , i sprawdzić zachowanie powiązanego produktu.


- Jeśli urządzenie reaguje prawidłowo, nacisnąć na przycisk dotykowy
odpowiadający zatwierdzeniu .
- Jeśli został naciśnięty , powiązany produkt pojawia się po prawej
stronie ekranu głównego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się z instrukcją
do napędu SOMFY, punkt «Dodawanie pilota zdalnego sterowania z 3
przyciskami».

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets