Jak dodać sprzęt Somfy RTS do V®350 Connect?

 

Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający lokalizacji pierwszego urządzenia do zaprogramowania.
O ile nie ma przeciwwskazań, należy następnie zatwierdzić każdy etap, aby przejść do kolejnego.

 

Wybrać piktogram, który przedstawia produkt do zaprogramowania:

 

Nacisnąć przez 3 sekundy przycisk PROG nadajnika RTS już powiązanego z tym produktem: produkt powinien zareagować. Zapoznać się z instrukcją danego produktu w zależności od tego czy
chodzi o napęd bramy wjazdowej czy bramy garażowej.


Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , abypowiązać monitor z produktem i przejść do następnego etapu.


Nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający strzałce , aby się
cofnąć.
Nacisnąć na przyciski dotykowe odpowiadające poleceniom i

i sprawdzić zachowanie powiązanego produktu.

 

Jeśli urządzenie reaguje prawidłowo, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający zatwierdzeniu .


Jeśli urządzenie nie reaguje, nacisnąć na przycisk dotykowy odpowiadający unieważnieniu , aby przejść ponownie przez poprzednie etapy.


Jeśli został naciśnięty , powiązany produkt pojawia się po prawej stronie ekranu głównego.
Należy wykonywać te czynności za każdym razem, aby powiązać kolejne produkty RTS z monitorem V®350.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets