Podłączenie do silnika bramy i/lub furtki (krok 3)

 

Aby zdalnie sterować bramą/furtką, należy sprawdzić, czy panel zewnętrzny wideodomofonu jest połączony z napędem bramy lub elektrozaczepem furtki. Bez takiego połączenia nie będzie możliwa obsługa sterowania z aplikacji „Somfy Protect”.

 

A / PODŁĄCZENIE DO NAPĘDU BRAMY WJAZDOWEJ SOMFY

Uwaga

Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania bram z napędem, korzystanie z wideodomofonu do sterowania automatyką bramy wjazdowej znajdującej się poza zasięgiem wzroku użytkownika wymaga instalacji dodatkowych zabezpieczeń tej automatyki, takich jak zestaw fotokomórek. W przypadku niestosowania się do tych zaleceń firma Somfy jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód.

 

1 / Odłączyć zasilanie elektryczne silnika bramy wjazdowej Somfy.


2 /  Zdjąć pokrywę skrzynki sterowniczej lub napędu zawierającego układ elektroniczny.


3 / Podłączyć wyjście styku bezpotencjałowego (COM i NO) panelu zewnętrznego do układu elektronicznego napędu. Jeśli podłączenie panelu zewnętrznego nie jest szczegółowo opisane w instrukcji napędu, należy przestrzegać wskazówek podanych dla podłączania przełącznika kluczykowego

 

Gdy napęd działa z wykorzystaniem zasilania energią słoneczną, przewodowe elementy sterujące są odłączone. Kierowanie napędem odbywa się wyłącznie poprzez sterowanie radiowe RTS z monitora wewnętrznego.
W celu podłączenia panelu zewnętrznego do innego modelu napędu bramy wjazdowej należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją montażu.

 

B / PODŁĄCZANIE DO ELEKTROZACZEPU (FURTKA)

Podłączyć listwy zaciskowe L- oraz L+ panelu zewnętrznego do elektrozaczepu.


Przestrzeganie polaryzacji: zapoznać się z instrukcją elektrozaczepu.


Ustawienia czasu aktywacji zaczepu (2, 5 lub 10 sekund) dokonuje się w menu „Ustawienia” monitora wewnętrznego.

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets