MONTAŻ PANELU ZEWNĘTRZNEGO (2. krok)

 

Zalecamy montaż panelu zewnętrznego na wysokości około 1,60 m oraz unikanie montażu kamery naprzeciw źródła światła, ponieważ może to pogorszyć jakość zdjęć/filmów prezentujących osoby odwiedzające.

 

1/ Przeprowadzić wszystkie przewody przez osłonę przeciwdeszczową, a następnie przymocować ją do ściany/słupka.

2/ Podłączyć przy panelu zewnętrznym:
• przewód monitora wewnętrznego do listew zaciskowych M+ oraz M-. Polaryzacja nie ma znaczenia.


• przewód elektrozaczepu furtki do listew zaciskowych L+ oraz L-.


• przewód napędu bramy wjazdowej do wyjścia styku bezpotencjałowego (COM oraz NO).
Wskazówka: Śrubokrętem nacisnąć kwadratowe wycięcie, włożyć żyłę i zwolnić (patrz rysunek).

3 / Umieścić panel zewnętrzny w osłonie przeciwdeszczowej i przykręcić kluczem montażowym dostarczonym w zestawie (E).

4 / Włożyć etykietę na nazwisko:

a ) Obrócić przycisk dzwonka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wygrawerowanego oznaczenia, a następnie wyjąć przycisk.


b). Wyjąć okrągłą membranę, aby uzyskać dostęp do etykiety na nazwisko.


c). Wpisać nazwisko na białej wizytówce, używając markera permanentnego, a następnie ponownie
włożyć wizytówkę i membranę na miejsce.

 

d). Zamontować przycisk dzwonka na panelu zewnętrznym, korzystając z oznaczeń, i przekręcić
przycisk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets