Instalowanie monitora wewnętrznego V®350 Connect (krok 1)

 

uwaga

Przed przystąpieniem do radiowego sterowania silnikiem bramy wjazdowej Somfy RTS


Monitor wewnętrzny może kierować pracą silnika bramy wjazdowej Somfy RTS za
pośrednictwem styku bezpotencjałowego oraz sterowania radiowego. W przypadku sterowania
radiowego nie ma możliwości zdalnego sterowania silnikiem bramy wjazdowej.
Nie mocować monitora do ściany i zapoznać się z ustawieniami zaawansowanymi
przedstawionymi w instrukcji obsługi.

 

 

1 / Przykręcić wspornik mocujący do ściany.
Uchwyty mocujące powinny być skierowane na zewnątrz (A).


Upewnić się, że przewody wychodzące ze ściany są poprowadzone wewnątrz wspornika (B).


Jeśli przewody nie wychodzą ze ściany, nie należy ich prowadzić wewnątrz wspornika, a użyć dostarczonego w zestawie korytka kablowego (C).

 

 

2 / Usunąć izolację z przewodów wychodzących ze ściany na długości 10 mm.

 

3 /  Z tyłu monitora wsunąć 2 żyły zasilające do listwy zaciskowej DC 24V [7-1] aż do ograniczników,  przestrzegając polaryzacji.


Należy używać wyłącznie zespołu zasilania sieciowego dostarczonego z monitorem lub opcjonalnego zasilacza szyny DIN (nr kat. 9026469).
Nie należy jeszcze włączać instalacji.

4  /  Wsunąć 2 przewody panelu zewnętrznego do listwy zaciskowej CS/Call station [7-2] aż do ograniczników.
Polaryzacja nie ma znaczenia.


5 /  Lekko pociągając za przewody, sprawdzić, czy zostały prawidłowo umieszczone w listwach zaciskowych, a następnie przełożyć przewody przez specjalne wycięcie (D).

 

6/  Zamocować monitor w uchwycie ściennym, delikatnie przesuwając monitor w dół aż do ogranicznika.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets