Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam komunikat o błędzie: "Nie wykryto wideodomofonu"?

 

Instalacja wideodomofonu nie powiodła się i użytkownik jest blokowany przez komunikat: "Nie wykryto wideodomofonu".

 

Upewnij się, że wideodomofon jest podłączony bezpośrednio do gniazdka ściennego. Dioda LED zaświeci się (światłem ciągłym lub migającym), a ekran powinien się zaświecić:

 

  • Pomiędzy modułem łączności a tyłem monitora (tylko w przypadku modułu łączności)

                           

 

  • Jeśli nie świeci, upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone do listwy zaciskowej.

Upewnij się, że Wideodomofon Connect znajduje się w zasięgu routera.

 

Upewnij się, że dioda LED miga na niebiesko.

Jeśli dioda LED świeci się w sposób ciągły na niebiesko lub nie świeci się, należy zresetować wideodomofon. 

 

RESETOWANIE WIDEODOMOFONU

1. Użyj dołączonej szpilki resetującej,

2. Włóż szpilkę do przycisku resetowania, aż dioda LED zacznie migać na czerwono,

 

Po kilku chwilach dioda LED powinna migać na niebiesko. 

 

Po wykonaniu tych kroków spróbuj połączyć się ponownie.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets