ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

 

Κατά την πρώτη σύνδεση στο ρεύμα, το LED που υπάρχει στο τμήμα της εσωτερικής οθόνης ανάβει και η οθόνη
εμφανίζει το λογότυπο Somfy για μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε τότε να προβείτε στις βασικές ρυθμίσεις.
Θα πρέπει να επικυρώσετε κάθε βήμα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, οι ρυθμίσεις διατηρούνται στην οθόνη

 

 

 

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets