ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την μπουτονιέρα σε ύψος 1,60 m περίπου και να αποφύγετε την τοποθέτηση
της κάμερας μπροστά από φωτεινή πηγή, για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των καταγραμμένων εικόνων/
λήψεων βίντεο των επισκεπτών.

 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

 

 

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets