Πώς να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi στο V®500 Connect

Εάν έχετε τροποποιήσει το δίκτυό σας Wi-Fi (αλλάξατε το όνομα του δικτύου σας ή/και
αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασής σας) είτε οικειοθελώς είτε μετά την αλλαγή του Internet Box
σας, θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε το V®500 Connect:


• Βεβαιωθείτε ότι έχετε την παρεχόμενη καρφίτσα επαναφοράς και τον νέο κωδικό
πρόσβασης Wi-Fi,


• Ανοίξτε την εφαρμογή Somfy Protect,


• Μεταβείτε στο μενού "Οι συσκευές μου",


• Επιλέξτε τη θυροτηλεόρασή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αλλαγή δικτύου Wi-Fi"


• Ακολουθήστε τις οδηγίες.

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets