Τι πρέπει να κάνω εάν λάβω το μήνυμα σφάλματος "Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο";

Η εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης ήταν ανεπιτυχής και αποκλείεστε με το μήνυμα: "Δεν
υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο".


Ελέγξτε το internet box ή το δρομολογητή σας και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο. Μπορείτε να το ελέγξετε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή με
δυνατότητα Wi-Fi που είναι ήδη εγκατεστημένη στο σπίτι σας


Εάν η σύνδεση Wi-Fi εξακολουθεί να μην είναι προσβάσιμη, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου.


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το δίκτυό σας Wi-Fi κάνοντας κλικ στην αλλαγή Wi-Fi αλλαγή Wi-Fi.

 

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets