Τι πρέπει να κάνω εάν λάβω το μήνυμα λάθους "Ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος";

Η εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης ήταν ανεπιτυχής και έχετε αποκλειστεί με το μήνυμα: "Ο
κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος".
Να είστε πολύ προσεκτικοί για να εισάγετε με ακρίβεια τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου
Wi-Fi. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να έχετε εισάγει λάθος κεφαλαία και πεζά γράμματα. Ο
κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί τέλεια

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets