Τι πρέπει να κάνω εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος: "Αυτό το δίκτυο Wi-Fi δεν βρέθηκε";

Η εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης ήταν ανεπιτυχής και έχετε αποκλειστεί με το μήνυμα:
Αυτό το δίκτυο Wi-Fi δεν βρέθηκε».


1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ VIDEO


Βεβαιωθείτε ότι η θυροτηλεόραση είναι τοποθετημένη κατάλληλα για σύνδεση στο Wi-Fi
μέσω του Internet Box (ή του δρομολογητή Wi-Fi). Ακολουθήστε τις συμβουλές εγκατάστασης
για την οθόνη V®500 Connect εάν είναι απαραίτητο.


2 ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI
1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι σωστά συνδεδεμένο στο Wi-Fi από το internet box
σας και ότι μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο. Εάν όχι, επανεκκινήστε το Internet Box
σας.


2. Η θυροτηλεόραση Link δεν υποστηρίζει τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη σύνδεση σε Wi-Fi:


• Η ρύθμιση ασφαλείας WPA-TKIP (αυτή η ρύθμιση δεν υποστηρίζεται από το Wi-Fi
Alliance)


• Η ρύθμιση ασφαλείας WPA-CCMP (ενεργοποιείται από προεπιλογή σε ορισμένα
Freebox )


• Δίκτυα Wi-Fi 5 GHz


• Ενεργοποίηση WPS


Σημείωση : Το WPA2-PSK (AES) είναι η συνιστώμενη ρύθμιση ασφαλείας


Παρακάτω, θα βρείτε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες από τους μεγαλύτερους παρόχους
υπηρεσιών Διαδικτύου σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων στο Internet Box σας:

3. Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το Internet Box δεν είναι
υπερφορτωμένο


Εάν υπάρχουν πολλά δίκτυα Wi-Fi γύρω από το σπίτι σας, το κανάλι που χρησιμοποιείται από
το Internet Box σας ενδέχεται να είναι υπερφορτωμένο.


Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το κανάλι Wi-Fi στις ρυθμίσεις του Internet Box (ή του
δρομολογητή Wi-Fi). Συνιστούμε να αλλάξετε πρώτα το κανάλι Wi-Fi0 σε αυτόματο, εάν δεν
έχει ρυθμιστεί αυτήν τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο.
Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, συνιστούμε να ελέγξετε το περιβάλλον Wi-Fi. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μια δωρεάν εφαρμογή ανάλυσης καναλιών ή ένα πρόγραμμα λογισμικού,
όπως:


• Η/Υ - Ακρυλικό WiFi


• Mac - Netspot


• Android - Αναλυτής WiFi


Αυτές οι εφαρμογές παρέχουν μια γραφική απεικόνιση του πόσο απασχολημένα είναι τα
διάφορα κανάλια Wi-Fi. Εάν το δίκτυό σας Wi-Fi βρίσκεται σε ένα κανάλι που καταλαμβάνεται
από πολλά άλλα δίκτυα, θα χρειαστεί να το μετακινήσετε σε ένα λιγότερο απασχολημένο
κανάλι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στις ρυθμίσεις του internet box σας (ή του δρομολογητή
Wi-Fi).

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, τα κανάλια με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι το 1, το 6 και το 11.


Επομένως, καλό θα ήταν να αλλάξετε το κανάλι Wi-Fi στο internet box ή στο δρομολογητή σε
κανάλι 3, 4, 8 ή 9, γιατί αυτά είναι τα λιγότερο απασχολημένος.


ρε. Ορισμένες περιστάσεις μπορούν επίσης να εμποδίσουν τη σωστή εγκατάσταση της
θυροτηλεόρασης :


• επιχειρηματικά δίκτυα


• κλειστές θύρες στο Internet Box (ή στο δρομολογητή Wi-Fi)

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets