Γιατί ο λογαριασμός μου είναι κενός, αν και το V®350 Connect είναι ήδη εγκατεστημένο

Μπορεί να έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε πολλές διευθύνσεις email και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπό σας, η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι δεν έχει εγκατασταθεί τίποτα.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρησιμοποιείτε τη σωστή διεύθυνση email για πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό.

Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη σελίδα αναγνώρισης εφαρμογής Somfy Protect και, στη συνέχεια, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση email.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets