Τι πρέπει να κάνω εάν λάβω το μήνυμα σφάλματος: "Μη αναμενόμενο σφάλμα";

Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, δοκιμάστε ξανά.


Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, κλείστε την εφαρμογή και δοκιμάστε ξανά
αργότερα.


Εάν η κατάσταση επιμένει παρά τις προσπάθειές σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
πελατών μας.

 

 

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets