Co dělat pokud je můj vchodový videotelefon v aplikaci často nedostupný?

 

Když se snažíte otevřít video stream z aplikace Somfy Protect, nezobrazí se obraz nebo obdržíte notifikaci, že spojení nefunguje správně.

 

Informace o možných příčinách

Vaše kamera může často ztratit spojení v následujících případech:

 • síť vašeho chytrého telefonu (3G/4G/5G) není dostatečně silná pro přístup k video streamu
 • vaše internetová linka je často přerušovaná
 • kvalita Wi-Fi v místě, kde se nachází monitor, je nedostatečná
 • vaše šířka vlnového pásma pro stahování je nedostatečná
 • Wi-Fi kanál používaný vaším routerem je přetížený

 

Postup

 

 

1. ZKONTROLUJTE KVALITU PŘIPOJENÍ TELEFONU

Abyste si mohli zobrazit obraz z videotelefonu, zajistěte, aby měl váš telefon širokopásmové internetové připojení: 3G, 4G, 5G nebo Wi-Fi. V každém případě musíte mít dobrý signál a rychlost.

Mějte na paměti, že pokud jste si na telefonu povolili automatické přepínání z Wi-Fi na mobilní data, může při přepínání z jedné sítě na jinou nebo v závislosti na síle signálu spojení zpomalit a znemožnit zobrazení videa.

 

Pokud si nejste jistí, podívejte se na video na YouTube.

 

2. ZKONTROLUJTE BARVU LED NA MONITORU

Nejprve zkontrolujte aktuální status připojení monitoru – zkontrolujte barvu LED na přední straně panelu. Pokud LED bliká červeně a pak zeleně, snaží se monitor připojit na Wi-Fi.

Co znamená barevný kód LED na zařízení V®500 Connect?

 

 

3. PŘSVĚDČTE SE, ŽE VAŠE INTERNETOVÁ LINKA JE STABILNÍ


 
Pokud je během výpadků někdo na místě nebo pokud máte další zařízení s možností přístupu na dálku, přesvědčte se, že je internetová linka funkční.

Nezapomeňte restartovat modem, protože to může zlepšit kvalitu domácího internetového připojení.

 

4. ZKONTROLUJTE KVALITU WI-FI V MÍSTĚ, KDE SE NACHÁZÍ MONITOR

 

V aplikaci Somfy Protect jděte do „Nastavení“ > „Moje zařízení > „Napojeno na vchodový videotelefon“.

 

Pokud informace „Wi-Fi síť“ ukazuje 1 čárku ze 4, není signál Wi-Fi dostatečně silný na zajištění dostatečně kvalitního připojení.

 • 4 čárky – vynikající připojení
 • 2 nebo 3 čárky – správné připojení
 • 1 čárka – nedostatečné připojení

Je proto vhodné přemístit modem (pokud je to možné) nebo přidat mezi modem a monitor zesilovač Wi-Fi, který zesílí Wi-Fi signál, což zlepší kvalitu Wi-Fi připojení.

Poznámka:

 • Úroveň kvality Wi-Fi se neobnovuje okamžitě, proto doporučujeme přemístit modem nebo instalovat zesilovač a pak znovu zkusit zobrazení video streamu, abyste zjistili, zda se problém vyřešil.
 • Kvalita Wi-Fi je silně proměnlivá: dvě zařízení připojená na vzdálenost jednoho metru od sebe můžou mít různou kvalitu Wi-Fi.

 

5. ZKONTROLUJTE, ZDA JE V MÍSTĚ, KDE SE NACHÁZÍ MONITOR, DOSTATEČNÉ ŠIROKOPÁSMOVÉ PŘIPOJENÍ

 

Monitor vyžaduje stabilní Wi-Fi signál, který dokáže přenášet konstantní stream 0,80 Mbps.

Aby bylo možné zkontrolovat dostupnou nahrávací šířku pásma prostřednictvím vašeho předplaceného internetového připojení, můžete použít některý software nebo aplikaci, které jsou k dispozici zdarma:

 • PC/Mac – Web Speed test
 • iOS – iOS Speed test
 • Android – Android Speed test

Je také vhodné vyzkoušet rychlost v místě, kde se nachází monitor.

 

 

Uploadovací šířka pásma (nazývaná také uploadovací rychlost) napravo na obrázku výše, se rovná 2,01 Mbps.

Zkontrolujte také, zda další zařízení připojená na internet ve vaší domácnosti nezatěžují šířku vlnového pásma: stahující počítače, jiné IP kamery, napojené TV atd. Abyste se o tom přesvědčili, mějte tato zařízení po dobu zkoušky opojená.

 

6. PŘESVĚDČTE SE, ŽE WI-FI KANÁL POUŽÍVANÝ MODEMEM NENÍ PŘETÍŽENÝ

 

Pokud máte v domácnosti příliš mnoho Wi-Fi sítí, kanál používaný vaším modemem může být přetížený.

Pokud vám předchozí kroky nepomohly najít vhodné místo pro modem nebo zesilovač Wi-Fi, musíte změnit Wi-Fi kanál v nastavení modemu (nebo Wi-Fi routeru). Doporučujeme nejprve změnit Wi-Fi kanál na automatický – pokud tak aktuálně není nastavený.

Pokud se tímto problém nevyřeší, doporučujeme zkontrolovat prostředí Wi-Fi. Můžete použít bezplatnou analýzu kanálů nebo softwarový program, jako třeba:

 • PC – Acrylic WiFi
 • Mac – Netspot
 • Android – WiFi Analyzer

Tyto aplikace poskytují grafické zobrazení vytíženosti jednotlivých Wi-Fi kanálů. Pokud je vaše Wi-Fi síť na kanálu, který je obsazený několika dalšími sítěmi, budete ho muset přesunout na méně vytížený kanál. Můžete to udělat v nastavení modemu (nebo Wi-Fi routeru).

 

Ve výše uvedeném příkladu jsou nejvytíženější kanály 1, 6 a 11. Proto by bylo vhodné změnit Wi-Fi kanál na modemu nebo routeru na kanál 3, 4, 8 nebo 9, protože jsou nejméně vytížené.

 

Pokud vám tyto kroky nezajistily uspokojivý provoz, doporučujeme konzultovat záležitost na fóru.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets