Co dělat, když obdržím chybovou zprávu: „Nebyl detekován žádný vchodový videotelefon.“?

 

Instalace vchodového videotelefonu nebyla úspěšná a blokuje vás zpráva: „Nebyl detekován žádný vchodový videotelefon.“

 

Přesvědčte se, že je vchodový videotelefon zapojený přímo do zásuvky ve stěně. LED se rozsvítí (nepřetržitě nebo bliká), obrazovka by se měla rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, přesvědčte se, že kabely jsou správně zapojené v koncovce.

 

 

Přesvědčte se, že jste propojený vchodový videotelefon nainstalovali v dosahu modemu/routeru.

 

Přesvědčte se, že LED bliká modře.

Pokud LED svítí nepřetržitě modře nebo nesvítí vůbec, pak je třeba vchodový videotelefon resetovat. 

 

RESET VCHODOVÉHO VIDEOTELEFONU

1. Použijte dodaný resetovací kolík.

2. Zasuňte kolík do resetovacího tlačítka a nechejte ho zasunutý, dokud LED nezačne blikat červeně.

 

Po nějaké chvíli by měla LED blikat modře. 

 

Až provedete tyto kroky, zkuste připojení znovu.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets